KRAJOWA FUNDACJA NEFROLOGICZNA

ul. Cylichowska 13/15; 04-672 Warszawa

 KFN jest członkiem IFKF i SNP

 Zarząd:

prof. med. Ryszard Gellert – Prezes
dr med. Dorota Daniewska
dr med. Marek Stopiński

Fundatorzy:

Jan Czeczot
Aleksander Frydrych
Paweł Mikoda